Rakufår i par, svart + svart

400 kr

Två får till set-pris, två svarta.

Handknådade får i rakuteknik där varje produkt är unik. Den keramiska processen går inte helt att styra över så det blir olika slutresultat på alla föremålen. De svarta fåren kan likna smide, se lite metalliska ut.

Storlek och utseende varierar, längd ca: 9-10 cm, höjd ca: 7-8 cm.

Vid beställning av fler än ett får ser jag till så att fåren passar ihop, att de "pratar" med varandra.


Raku: En gammal keramisk metod som härstammar från Japan. Föremålen bränns utomhus.