RAKU

Här samlas all raku i en mix. 

Alla får knådas för hand av mig, på detta vis blir alla olika och unika. 

Raku är en keramisk tillverkningsmetod som har sitt ursprung i 1500-talets Japan. Det är en tidskrävande teknik där bränningen sker utomhus. Alla föremål blir olika i sitt mönster, alla blir på så sätt unika.